TẦM NHÌN
In bài này Gửi mail
 
Đến năm 2025 và những năm tiếp theo, Trường CĐSP Đà Lạt tiếp tục lấy việc đào tạo   nguồn nhân lực cho ngành sư phạm làm nòng cốt, vừa đào tạo vừa tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ giáo viên các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS; triệt để đổi mới căn bản, toàn diện để trở thành một cơ sở đào tạo có chất lượng cao. Nhà trường đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực với trình độ cao đẳng, đại học trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao đẳng của tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác.            
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 38
Số lần truy cập: 1497270
Thông báo