Hội đồng trường CĐSP Đà Lạt tổ chức phiên họp thứ hai
In bài này Gửi mail
 

Chiều ngày 26/3/2021, tại phòng họp 1, Hội đồng trường Trường CĐSP Đà Lạt đã tổ chức phiên họp thứ hai. Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng Trường – ThS. Lê Xuân Sơn chủ trì và 14 thành viên của Hội đồng trường.

Tại phiên họp, các thành viên đã thảo luận và thông qua Quyết nghị về các nhiệm vụ trọng tâm của Trường trong thời gian sắp tới. Trong đó, Hội đồng đề nghị nhà trường cần tập trung quan tâm xây dựng, đào tạo, sử dụng, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trong giai đoạn quy mô đào tạo của Nhà trường giảm do Luật giáo dục có hiệu lực và việc Nhà trường không được tuyển sinh Tiểu học cũng như các ngành Trung học cơ sở dẫn đến tình trạng dôi dư giảng viên. Việc cơ cấu tổ chức, sát nhập các đơn vị trong nhà trường là cần thiết, tuy nhiên cần có hướng đi đúng và thực hiện đúng quy trình, có kế hoạch xin làm việc với Ban Giám đốc Sở Giáo dục để giải quyết hiệu quả tình hình đội ngũ giảng viên. Hội đồng trường tiếp tục quyết nghị các Quy chế mới do Hiệu trưởng ban hành, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 – 2021; quyết nghị chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Mầm non chính quy và VLVH năm 2021; hội đồng đề nghị Nhà trường quan tâm đến hướng tuyển sinh các nguồn đào tạo chính quy, phi chính quy, các lớp đào tạo chứng chỉ trong đó tập trung khai thác có hiệu quả các thế mạnh của nhà trường, tiếp tục tuyển sinh và đào tạo các lớp theo hình thức liên kết với các trường đại học. Đẩy mạnh công tác tuyển sinh các ngành đào tạo nghề đã được phê duyệt. Hoàn thiện và xin tổng cục dạy nghề mở 09 mã ngành Giáo dục Nghề nghiệp.


 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 37
Số lần truy cập: 1499344
Thông báo