Triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, giảng viên, sinh viên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ở trường CĐSP Đà Lạt
In bài này Gửi mail
 
      Thực hiện Kế hoạch số 3144/KH-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trường CĐSP Đà Lạt xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, giảng viên, sinh viên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ở trường CĐSP Đà Lạt, cụ thể như sau175A.KH-CĐSP.
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 32
Số lần truy cập: 1499179
Thông báo