Bộ luật Thư viện số: 46/2019/QH
In bài này Gửi mail
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Thư viện.
Luật này quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện.

             
Luật số : 46/2019/QH ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2019 
Nội dung bộ luật LUAT THU VIEN _2019.pdf


 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 29
Số lần truy cập: 1499367
Thông báo