Kế hoạch Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật năm 2018”
In bài này Gửi mail
 

- Thực hiện công văn số 1785/SGDĐT-CTTT ngày 18/9/2018 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng V/v hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2018.

- Căn cứ Kế hoạch số 182-KH/CĐSP-PC ngày 18/9/2018 của Hiệu trưởng trường CĐSP Đà Lạt V/v Thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2018-2019; Trường CĐSP Đà Lạt xây dựng kế hoạch thực hiện “Ngày Pháp luật Nhà nước CHXHCN Việt Nam năm 2018” cụ thể như sau: KH Ngày Pháp Luật 2018.doc

 
 LUẬT THƯ VIÊN(07/01/2020)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 18
Số lần truy cập: 1675522
Thông báo