Trường CĐSP Đà Lạt xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019.
In bài này Gửi mail
 

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức và hoạt động  thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ công văn số Công văn số 3676/BGDĐT-TTr ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2018 – 2019; công văn số 1660/SGDĐT-TTr ngày 31/8/2018 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng về việc Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục năm học 2018-2019;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt;

Trường CĐSP Đà Lạt xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019 như sau:KH Thanh tra NB năm học 2018-2019.doc
 
 LUẬT THƯ VIÊN(07/01/2020)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 34
Số lần truy cập: 1629708
Thông báo