Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
In bài này Gửi mail
 
          Thực hiện Công văn số: 719/SGDĐT-CTTT ngày 11/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng V/v: “Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV”; đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể như sau: Nghị quyết kỳ họp 4 khóa 14.doc
 
 LUẬT THƯ VIÊN(07/01/2020)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 35
Số lần truy cập: 1629710
Thông báo