KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017-2018 TẠI TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT
In bài này Gửi mail
 
      Căn cứ Công văn số 4194/BGDĐT-PC ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc “Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 về công tác pháp chế”; Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017– 2018, cụ thể như sau:Kế hoạch Pháp chế năm học 2017-2018.
 
 LUẬT THƯ VIÊN(07/01/2020)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 35
Số lần truy cập: 1629719
Thông báo