LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
In bài này Gửi mail
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia


 Nội dung bộ luật số: 44/2019/QH14 ND bo Luat.2019.pdf 
 
 LUẬT THƯ VIÊN(07/01/2020)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 17
Số lần truy cập: 1675616
Thông báo