Tuyên truyền phổ biến Luật an ninh mạng, thực hiện công văn số 199/SGDĐT-VP ngày 31/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng
In bài này Gửi mail
 

        Thực hiện công văn số 199/SGDĐT-VP ngày 31/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng. Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật An ninh mạng đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên trong nhà trường: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Luat-an-ninh-mang-2018-351416.aspx

 
 LUẬT THƯ VIÊN(07/01/2020)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 17
Số lần truy cập: 1675530
Thông báo