Quy chế Tổ chức và hoạt động trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, ban hành ngày 26/ 8/2016
In bài này Gửi mail
 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động  : QĐ số: 269/QĐ-CĐSP-TC ngày 26 tháng 8 năm 2016
Nội dung Quy chế : Qui chế TC HĐ HT ký 8-2016.pdf
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 53
Số lần truy cập: 1274247