Quyết định ban hành chuẩn đầu ra chương trình đào tạo nhóm ngành giáo viên trình độ cao đẳng
In bài này Gửi mail
 

1. Quyết định chuẩn đầu ra ngành GDCD - CT Đội QD_Chuẩn đầu ra GDCD-CTĐ.pdf 
 + Chuẩn đầu ra ngành đào tạo GDCD - CTĐ : Chuẩn đầu ra GDCD-CTĐ.pdf
2. Quyết định chuẩn đầu ra các ngành (Anh văn, Tiểu học, Mầm non) QĐ_CĐR (TH,MN,AV).pdf
 + Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Sư phạm Anh văn CĐR SP Tiếng Anh.pdf
 + Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Giáo dục Tiểu học CĐR NGÀNH GDTH.pdf
 + Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục mầm non : CĐR NGÀNH MẦM NON.pdf
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 46
Số lần truy cập: 1437199
Thông báo