Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2018 - 2019
In bài này Gửi mail
 
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt  báo cáo các nội dung công khai theo yêu cầu của Quy chế như sau: 

1. Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai  : Báo cáo các nội dung thực hiện 18-19.pdf
1.1 Thông báo công khai chất lượng đào tạo   : Thông báo công khai cam kết chất lượng DT 18 - 19.pdf
1.2 Thông báo công khai chất lượng  : Thông báo công khai chất lượng 18 - 19.pdf
1.3 Thông báo công khai CSVC  : Thông báo công khai CSVC 18-19.pdf
1.4 Thông báo thông tin đội ngũ GV   : Thông báoTT đội ngũ GV 18-19.pdf
1.5 Thông báo công khai KH tài chính  : Thông báo công khai tài chính 18-19.pdf
2. Kế hoạch thực hiện quy chế công khai KH thực hiện quy chế công khai 18-19.pdf 

                                              Tải file nén kèm theo: Ba cong khai.rar
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 52
Số lần truy cập: 1437047
Thông báo