Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020
In bài này Gửi mail
 
Để tăng cường công tác thông tin về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và Đào tạo, Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020 như sau: CV 760.pdf
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 44
Số lần truy cập: 1437179
Thông báo