THÔNG BÁO KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN HÈ 2019
In bài này Gửi mail
 

Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT v/v ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ văn bản số 1062/SGDĐT-GDTX  ngày 03/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng V/v phê duyệt kế hoạch Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên phổ thông, mầm non trong hè của trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt;

Căn cứ văn bản số 1061/SGDĐT-GDTX  ngày 03/6/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng V/v thông báo kế hoạch Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên phổ thông, mầm non trong hè của trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt;

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt thông báo kế hoạch bồi dưỡng hè 2019 cho giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS (Có kế hoạch cụ thể kèm theo).
         
          1. TB.BDTX_D1_2019.docx

          2.  KHBDTX_D1_2019.docx

 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 30
Số lần truy cập: 1437117
Thông báo