Tổ chức học kỳ phụ năm học 2018 – 2019 cho sinh viên các khóa từ K39 đến K43
In bài này Gửi mail
 

Căn cứ Văn bản 298/CĐSP-ĐT ngày 03/11/2014 của Hiệu trưởng trường CĐSP Đà Lạt về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Văn bản 194/CĐSP-ĐT ngày 03/10/2017 của Hiệu trưởng trường CĐSP Đà Lạt về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

 Căn cứ văn bản số 138/HD-CĐSP ngày 20/7/2018 ca Hiu trưởng trường CĐSP Đà Lạt về việc Thực hiện kế hoạch đào tạo chính qui và nghiên cứu khoa học - Năm học 2018 – 2019;

Căn cứ vào thực tế hoạt động đào tạo của trường CĐSP Đà Lạt, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm học 2018 – 2019 như sau: Kehoachhockyphu_2018-2019.

 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 28
Số lần truy cập: 1437123
Thông báo