NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ
In bài này Gửi mail
 
1. Nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng đào tạo: Số 14_NQ-ĐU.
2. Nghị quyết chuyên đề thục hiện Quy chế dân chủ: Số 18_NQ-ĐU.
3. Nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng cơ sở đảng: Số 21_ NQ-ĐU.
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 45
Số lần truy cập: 1497332
Thông báo