Thông báo tuyển sinh các ngành giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng năm học 2020 – 2021
In bài này Gửi mail
 

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

TT

Tên ngành, nghề

đào tạo

trường

Mã ngành/ngh

Tổ hợp

xét tuyển

Đối tượng

tuyển sinh

1

Quản trị dịch vụ du lịch  và lữ hành

C42

6810101

C00, D01

Tuyển sinh thí sinh trong cả nước

2

Phiên dịch Tiếng Anh
 Du lịch

6220203

D01, D14, D15

3

Công nghệ thông tin

6480201

A00, A01

4

Thư viện

6320205

C00, D01, D14, D15

II/ ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH : Xem tại đây TS_ NSP_2020.pdf

 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 36
Số lần truy cập: 1881
Thông báo