Đoàn trường CĐSP Đà Lạt tổ chức lớp học "4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, sinh viên.
In bài này Gửi mail
 

Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên; thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào sinh viên năm học 2021 - 2022; nhằm bồi dưỡng và nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên sinh viên. Trong 02 ngày 01 và 02/3/2022 BCH Đoàn trường CĐSP Đà Lạt tổ chức lớp học "4 bài lý luận chính trị cho đoàn viên, sinh viên năm nhất K46" năm học 2021 - 2022 với sự tham gia của 268 Đoàn viên, sinh viên đến từ 08 chi đoàn. - Qua đợt sinh hoạt chính trị nhằm trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. - Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Triển khai các Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn. Một số hình ảnh của đợt sinh hoạt chính trị:Tin, hình (Đoàn thanh niên)

 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 37
Số lần truy cập: 1374258
Thông báo