Đoàn trường CĐSP Đà Lạt phối hợp với phòng TCCB-CTSV tổ chức tuần sinh hoạt công dân đầu năm cho sinh viên K42, K43 và đầu khoa học cho sinh viên K44
In bài này Gửi mail
 

Thực hiện công văn số 2929/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/7/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh, sinh viên” trong các trường ĐH, CĐ. Từ ngày 10/9 đến ngày 22/9/2019, BCH Đoàn trường CĐSP Đà Lạt phối hợp với phòng TCCB-CTSV tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu năm học cho sinh viên K42, K43 và đầu khóa học cho sinh viên K44.

Với các nội dung theo quy định của Bộ GD&ĐT như Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Bộ Giáo dục vả Đào tạo; thông tin về Luật an Ninh Mạng; các nội dung về chủ quyền biển đảo và chiến lược biển của Việt Nam; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT; Quyền con người, quyền công dân theo hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan đến người học tại Luật Giáo dục năm 2019; chế độ chính sách tín dụng cho sinh viên; tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên; chương trình công tác Đoàn – Hội năm học 2019-2020 và công tác ý thế trường học đã được 100% sinh viên tiếp thu, lĩnh hội một cách nghiêm túc.

Việc triển khai tuần sinh hoạt công dân đầu năm, đầu khóa cho sinh viên nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị đầy đủ, kịp thời một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo. Cũng như giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo.

Một số hình ảnh:

 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 612
Số lần truy cập: 1331861