“6 bài lý luận chính trị” cho gần 150 đoàn viên, sinh viên năm thứ nhất học tập.
In bài này Gửi mail
 

Vừa qua, từ ngày 21 đến ngày 24/3/2019, BCH Đoàn trường CĐSP Đà Lạt đã tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” cho gần 150 đoàn viên, sinh viên năm thứ nhất học tập. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019 của Đoàn trường cũng như triển khai các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2019. Thông qua lớp học “6 bài lý luận chính trị” trang bị cho Đoàn viên, sinh viên những hiểu biết về chủ nghĩa Mác – Lênin về hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, về Tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đoàn Thanh niên. Ngoài ra BCH đoàn trường còn triển khai tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền, tuyên truyền Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ X,…. Qua đó giáo dục cho đoàn viên, sinh viên lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, thấy được vai trò nhiệm vụ của Đoàn viên, sinh viên trong thời kỳ mới.

Trong các buổi học Ban tổ chức lớp học lồng ghép chương trình văn nghệ, đố vui về Đoàn … tạo thêm phần sôi nổi cho các buổi học. Cuối đợt học BCH Đoàn trường đã tổ chức viết bài thu hoạch và cấp Giấy chứng nhận cho sinh viên. Kết quả hơn 80% sinh viên đạt loại Khá, Giỏi.
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 34
Số lần truy cập: 959428

Liên kết website
select