Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị
In bài này Gửi mail
 

Thực hiện Kế hoạch số 1005/KH-SGDĐT ngày 02/6/2017 của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng V/v Thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 22/02/2017 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 2286/KH-UBND tỉnh Lâm Đồng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Trường CĐSP Đà Lạt xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể như sauNoi dung ke hoach.

 
  TƯ VẤN - HỖ TRỢ
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 34
Số lần truy cập: 683522

Liên kết website
select