Đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp trường đợt 2 năm 2018
In bài này Gửi mail
 

Căn cứ Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 về việc Quy định hoạt động KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT;

Căn cứ Quy chế hoạt động Khoa học và công nghệ được ban hành kèm theo Quyết định  số 390/CĐSP-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Đà Lạt, Nhà trường thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp trường đợt 1 năm 2018 theo một số định hướng như sau: THÔNG BÁO ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KHCN ĐỢT 2 NĂM 2018.doc

 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 16
Số lần truy cập: 1626120
Thông báo