Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năm học 2019 – 2020
In bài này Gửi mail
 

- Căn cứ Thông tư số 22/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 05 năm 2011 của Bộ GD&ĐT về việc Quy định hoạt động Khoa học & Công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

- Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

- Căn cứ Quy chế hoạt động KH&CN được ban hành kèm theo Quyết định số 390/CĐSP-ĐT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Đà Lạt;

- Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019 – 2020,

Trường CĐSP Đà Lạt xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và hợp tác quốc tế (HTQT) năm học 2019 – 2020 như sau: KE HOACH NCKH 2019-2020.

 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 45
Số lần truy cập: 1497338
Thông báo