Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng
In bài này Gửi mail
 

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Kế hoạch số 120/KH-SGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng V/v “Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2018”;

Trường CĐSP Đà Lạt xây dựng Kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng năm 2018 như sau: KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 2018.doc
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 31
Số lần truy cập: 1516999
Thông báo