Thông báo viết bài báo cho Hội thảo Khoa học xã hội năm 2020 “Văn hóa và văn minh đô thị ở các nước Đông Nam Á trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0”
In bài này Gửi mail
 

Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 01-KHLT/KHCNT-ĐHM ngày 17/02/2020 giữa Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ với Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thảo Khoa học xã hội năm 2020 “Văn hóa và văn minh đô thị ở các nước Đông Nam Á trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0”, Ban tổ chức Hội thảo ban hành thể lệ quy định những vấn đề có liên quan đến bài viết tham gia Hội thảo, cụ thể như sau:
 
 1. Kế hoạch tổ chức hội thảo :  Kế hoạch Hội thảo khoa học xã hội năm 2020.
 2. Thể lệ viết bài:  Thể lệ bài tham gia Hội thảo.docx

 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 53
Số lần truy cập: 1382276
Thông báo