Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo
In bài này Gửi mail
 
1. Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học 2014 - 2015: BC HOAT DONG DT 2014-2015.pdf

2. Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học 2015 - 2016: BC HOAT DONG DT 2015-2016.pdf

3. Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học 2016 - 2017: BC HOAT DONG DT 2016-2017.pdf

4. Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học 2017 - 2018: BC HOAT DONG DT 2017-2018.pdf

5. Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học 2018 - 2019: BC HOAT DONG DT 2018-2019.pdf

6. Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo năm học 2019 - 2020: 

 
 Số: 201/BC-CĐSP-KT
Ngày 06 tháng 10 năm 2021
Báo cáo đảm bảo chất lượng NH 2020 - 2021: 
BC hoat dong ĐBCL NH 20-21.' class='link_title1'>Báo cáo hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2020 - 2021(07/10/2021)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 35
Số lần truy cập: 1497369
Thông báo