Quy trình khảo sát hoạt động giảng dạy và ý kiến phản hồi chương trình đào tạo
In bài này Gửi mail
 
1.  Quy trình khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên  QT03-KTĐBCL.2021.
2.  Quy trình khỏa sát lấy ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo  QT05-KTĐBCL.2021. 
 KH ĐT NAM HOC 2021- 2022.
   2. Biên chế năm học: BC NH 2021-2022.
' class='link_title1'>Hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo chính quy từ năm học 2021-2022(13/10/2021)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 34
Số lần truy cập: 1499336
Thông báo