Hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo chính quy
In bài này Gửi mail
 
1. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm học 2014 - 2015: KH DT NAM 2014-2015.
2. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm học 2015 - 2016: KH DT NAM 2015 - 2016.
3. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017: KH DT NAM 2016-2017.
4. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018: KH DT NAM 2017-2018.
5. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019: KH DT NAM 2018 - 2019.
6. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020: KH DT NAM 2019 - 2020.
7. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021: KH DT NAM 2020 - 2021.
 
 KH ĐT NAM HOC 2021- 2022.
   2. Biên chế năm học: BC NH 2021-2022.
' class='link_title1'>Hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo chính quy từ năm học 2021-2022(13/10/2021)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 37
Số lần truy cập: 1499350
Thông báo