Kế hoạch quản lí, chỉ đạo công tác hàng tháng của năm học
In bài này Gửi mail
 
KH QL, chỉ đạo năm học 2014-2015: KH QL NAM HOC 2014-2015.
KH QL, chỉ đạo năm học 2015-2016: KH QL NAM HOC 2015-2016.
KH QL, chỉ đạo năm học 2016-2017: KH QL NAM HOC 2016-2017.
KH QL chỉ đạo năm học 2017-2018: KH QL NAM HOC 2017-2018.
KH QL, chỉ đạo năm học 2018-2019: KH QL NAM HOC 2018-2019.
KH QL, chỉ đạo năm học 2019-2020: KH QL NAM HOC 2019-2020.
 
 KH ĐT NAM HOC 2021- 2022.
   2. Biên chế năm học: BC NH 2021-2022.
' class='link_title1'>Hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo chính quy từ năm học 2021-2022(13/10/2021)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 27
Số lần truy cập: 1499360
Thông báo