Quy định về thi, Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập học phần
In bài này Gửi mail
 
    1. Quy định đào tạo trình độ cao đẳng ngành GDMN: 171_QĐ_CĐSP_2021.
    2  Quy định đào tạo trình độ TC, CĐ Giáo dục nghề nghiệp: 172_QĐ_CĐSP_2021.
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 36
Số lần truy cập: 1499339
Thông báo