Một số văn bản Quy định/Nội quy của trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt
In bài này Gửi mail
 
Văn bản hướng dẫn của UBND Tỉnh và Sở GD&ĐT Lâm Đồng

Hướng dẫn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL trường học : 
1984-SGDĐT_2017.

Quy định số lượng, tiêu chẩn chức danh TPP và tương đương : 50-QĐ-UBND_2019.
Hướng dẫn quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CBQL các đơn vị trực thuộc Sở 1018-SGDĐT_2020.
Quy định quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CC, VC giữa chức vụ lãnh đạo của UBND tỉnh 398-QĐ-UBND_2020.

Văn bản của trường cao đẳng Sư phạm Đà Lạt


Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm CBQL Trường CĐSP Đà Lạt : 443-QĐ-CĐSP_2016.

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng CP 137a-KH-CĐSP_2016.
Quy định tiêu chuẩn CB, VC tham gia giảng dạy để hưởng phụ cấp thâm niên221-QĐ-CĐSP_2019.
Quy định quy đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ thi KTHP ra giờ chuẩn : 252-QĐ-CĐSP_2019.
Quy định nhiệm vụ công tác giáo viên CN lớp 220-QĐ-CĐSP_2018.
Quy định nhiệm vụ công tác trợ lý quản lý sinh viên : 308b-CĐSP_2013.
Quy định về trang phục đối với CB, GV, SV đang công tác, học tập tại trường CĐSP Đà Lạt 239b-QĐ-CĐSP_2018.
Quy định về xét khen thưởng sinh viên 104-QĐ-CĐSP_2009.
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 30
Số lần truy cập: 1436988
Thông báo