Văn bản hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục và văn bản hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo
In bài này Gửi mail
 
1. Văn bản hướng dẫn đánh giá CSGD: HD tự đánh giá CSGD của Bộ GD&ĐT.rar
2. Văn bản hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo: HD tự đánh giá CTĐT của Bộ GD&ĐT.rar
3. Văn bản hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT_T12.2020: 2085_HD ĐGN CTĐT (T12_2020).
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 55
Số lần truy cập: 1437056
Thông báo