Khung kế hoạch đào tạo trình độ Cao đẳng chính quy - Các ngành đào tạo khóa 43 (2019)  (22/09/2020)
Ban hành kèm theo Quyết định số: 253a/QĐ-CĐSP
Ngày ban hành: Ngày 10 tháng 8 năm 2018
file kèm theo khung chương trình các ngành đào tạo: Chương trình đào tạo K43 (2019).

Khung kế hoạch đào tạo trình độ Cao đẳng chính quy - Các ngành đào tạo khóa 40 (2015)  (22/09/2020)
Ban hành theo kèm theo Quyết định số: 79/QĐ-CĐSP
Ngày ban hành: Ngày 8 tháng 4 năm 2016
file kèm theo các khung chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo K40 (2015).

Khung kế hoạch đào tạo trình độ Cao đẳng chính quy - Các ngành đào tạo khóa 39 (2014)  (22/09/2020)
Ban hành kèm theo quyết định số233/CĐSP-ĐT
Ngày ban hànhngày 29 tháng 5 năm 2014
file kèm theo các khung chương trình đào tạoKhung ke hoach dao tao K39 (2014).

Khung kế hoạch đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng từ năm học 2013 - 2014  (08/11/2013)

Khung kế hoạch đào tạo cử nhân trình độ cao đẳng từ năm học 2012-2013  (08/11/2013)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 30
Số lần truy cập: 1497345
Thông báo