Tuyên truyền phổ biến Luật an ninh mạng, thực hiện công văn số 199/SGDĐT-VP ngày 31/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng  (13/02/2019)

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019  (08/01/2019)

Kế hoạch Tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật năm 2018”  (21/09/2018)

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2018 - 2019  (19/09/2018)

Trường CĐSP Đà Lạt xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2018-2019.  (10/09/2018)

Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV  (20/04/2018)

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018  (23/01/2018)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017-2018 TẠI TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT  (20/09/2017)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2017 - 2018  (12/09/2017)

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo  (26/12/2016)

pro choice abortion pill britmilk.co.uk the abortion pill
pro choice abortion pill britmilk.co.uk the abortion pill
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin amoxicillin dermani haqqinda
in clinic abortion pill ambito20.it medication abortion pill
pregnancy in weeks blog.qbssoftware.com teen pregnacy
nhs medical abortion symptoms after abortion dog abortion pill
free prescription cards dotnetprofessional.com lilly cialis coupon
cialis coupons printable prescription drug coupons free cialis coupon 2016
pro abortion powzone.com partial abortion
how late can i get an abortion powzone.com abortion clinics in cleveland ohio
2015 cialis coupon drug prescription card canada drug pharmacy coupon
implant for alcohol abuse saveapanda.com naltrexone implant
wiki naltrexone avonotakaronetwork.co.nz naltrexone shot cost
low does naltrexone read naltrexone opioid dependence
opiate blocker implant blog.bjorback.com naltrexone 25 mg
price of naltrexone guitar-frets.com ldn drug
what is a ldn naltrexone natural alternative naltextrone
ldn medication blog.pelagicfm.com naltrexone treatment
what does naltrexone feel like go naltrexone and pregnancy
acamprosate avonotakaronetwork.co.nz side effects of revia
naltrixone open vivitrol shot side effects
does naltrexone work naltrexone stories buy ldn online
low dose naltrexone chronic fatigue go implant for opiate addiction
alcohol detox site once a month shot for opiate addiction
naltrexone shot cost what happens if you drink on naltrexone ldn 3mg
how much does naltrexone cost site low dose naltrexone drug interactions
naltrexone alcohol naltrexone injection price naktrexone
naltrexone low dose depression naltrexone wikipedia naltrexone definition
  TƯ VẤN - HỖ TRỢ
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 86
Số lần truy cập: 707394

Liên kết website
select