Thông báo V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp trường năm 2021  (15/01/2021)

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp trường năm 2020 và viết bài cho tập san số 13  (20/08/2020)

Khoa Bộ môn chung tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo ở trường CĐSP Đà Lạt”.  (31/05/2020)

Khoa Tiểu học – Mầm non tổ chức hội thảo khoa học năm học 2019-2020 với chủ đề “Gắn kết hoạt động NCKH và hoạt động đào tạo tại khoa GDTH – MN giai đoạn 2019 – 2020”  (15/05/2020)

Trường CĐSP Đà Lạt tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học và viết giáo trình  (06/03/2020)

Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế năm học 2019 – 2020  (03/03/2020)

Thông báo số 1 V/v viết bài cho Tập san khoa học và rèn luyện nghề số 12  (12/02/2020)

Trường CĐSP Đà Lạt tổ chức nghiệm thu giáo trình Tâm lý học sư phạm bậc học Mầm non  (12/02/2020)

Nội dung tập San thông tin Khoa học và rèn luyện nghề  (09/10/2019)

Thông báo V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp trường đợt 1 năm 2019 và viết bài cho Tập san khoa học và rèn luyện nghề số 11  (10/09/2019)

Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 37
Số lần truy cập: 1876
Thông báo