Nội dung tập San thông tin Khoa học và rèn luyện nghề  (09/10/2019)

Thông báo V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp trường đợt 1 năm 2019 và viết bài cho Tập san khoa học và rèn luyện nghề số 11  (10/09/2019)


Hội thảo khoa học với chủ đề “Hoạt động trải nghiệm cho sinh viên trường CĐSP Đà Lạt đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới”  (24/05/2019)

HTKH với chủ đề “Thực trạng và giải pháp đào tạo Tín chỉ ở khoa GD Tiểu học – Mầm non”.  (20/05/2019)

Ấn hành Tập san khoa học và rèn luyện nghề số 10  (28/08/2018)

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN Cấp trường đợt 2 năm 2018  (28/08/2018)

Hội thảo khoa học với chủ đề“đổi mới hoạt động dạy học trong đào tạo giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu thay sách giáo khoa phổ thông sau năm 2018”.  (06/07/2018)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN CHỌN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐỢT 1 NĂM 2018  (15/06/2018)

Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển chương trình đào tạo ngành giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non theo định hướng đáp ứng chuẩn đầu ra”.  (30/03/2018)

Thông báo số 1 về việc viết bài cho Tập san khoa học và rèn luyện nghề số 9  (23/10/2017)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 20
Số lần truy cập: 1065086

Liên kết website
select