Quy trình khảo sát hoạt động giảng dạy và ý kiến phản hồi chương trình đào tạo  (13/12/2021)
1. Quy trình khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên: QT03/KTĐBCL/2021
2. Quy trình khỏa sát lấy ý kiến phản hồi về chương trình đào tạo: QT05/KTĐBCL/2021

Hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo chính quy từ năm học 2021-2022  (13/10/2021)
   1. Kế hoạch năm học 2021 - 2022: KH ĐT NAM HOC 2021- 2022.
   2. Biên chế năm học: BC NH 2021-2022.

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ, công khai trong Nhà trường  (22/09/2021)


Kế hoạch chiến lược đảm báo chất lượng giáo dục giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030  (01/04/2021)
Số: 27a/QĐ-CĐSP
Ngày 21 tháng 01 năm 2021
Kế hoạch đảm báo chất lượng giáo dục: 27a._KHĐBCL_GĐ 2021 - 2025.

Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021  (15/03/2021)
Số: 30a/KH-CĐSP
Ngày 24 tháng 2 năm 2021
Kế hoạch: 30a_Kế hoạch ĐBCL 20-21.

Kế hoạch kháo sát tình hình việc làm của sinh viên K41 tốt nghiệp năm 2019  (19/11/2020)
Số : 296/CĐSP-KTKĐ
Ngày 18 tháng 11 năm 2020
Kế hoạch: 269_KHKSVL K41_TN .2019.

Kế hoạch tổ chức tuyển sinh và giảng dạy các lớp Ngành GDMN hình thức Vừa làm vừa học  (06/11/2020)
1. Kế hoạch tuyển sinh: KehoachTScaclop_VLVH.
2. Kế hoạch giảng dạy: Kehoachdaycaclop_VLVH.

Kế hoạch phát triển trường CĐSP Đà Lạt giai đoạn 2015 - 2020  (22/10/2020)
Quyết định số: 147/QĐCĐSP
Ngày 15 tháng 05 năm 2015

Kế hoạch: KH Phat trien truong GĐ 2015 - 2020.

Hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo chính quy  (22/10/2020)
Kế hoạch năm học 2014 - 2015: KH DT NAM 2014-2015.
Kế hoạch năm học 2015 - 2016: KH DT NAM 2015 - 2016.
Kế hoạch năm học 2016 - 2017: KH DT NAM 2016-2017.
Kế hoạch năm học 2017 - 2018: KH DT NAM 2017-2018.
Kế hoạch năm học 2018 - 2019: KH DT NAM 2018 - 2019.
Kế hoạch năm học 2019 - 2020: KH DT NAM 2019 - 2020.
Kế hoạch năm học 2020 - 2021: KH DT NAM 2020 - 2021.

Kế hoạch quản lí, chỉ đạo công tác hàng tháng của năm học  (21/10/2020)
KH QL năm học 2014-2015: KH QL NAM HOC 2014-2015.
KH QL năm học 2015-2016: KH QL NAM HOC 2015-2016.
KH QL năm học 2016-2017: KH QL NAM HOC 2016-2017.
KH QL năm học 2017-2018: KH QL NAM HOC 2017-2018.
KH QL năm học 2018-2019: KH QL NAM HOC 2018-2019.
KH QL năm học 2019-2020: KH QL NAM HOC 2019-2020.
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 35
Số lần truy cập: 1497393
Thông báo